TERMÉKEINK
 

 

Általános Szerződési Feltételek

Vásárlási Útmutató

A planarkft.hu webshopbanAz Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Planár Kft. (Székhely:7400 Kaposvár Jutai Út 41., Cégjegyzékszám: 14-09-3039604/14, Adószám: 111912802-2-14 továbbiakban: Planár Kft), www.planarkft.hu

címen elérheti webshopjából történő rendelés feladás általános feltételeit hivatott bemutatni, azonban a Planár Kft. és partnerei közötti, alapvető szállítási szerződés a mérvadó.Az ÁSZF célja a Planár Kft és a Vásárlók közötti általános üzleti viszonyok szabályozása a webshopból történő vásárlás esetére, ha az a két fél között egyébként nem szabályozott, szerződéses háttérrel. Az ÁSZF tartalmazza a webshopban leadott megrendelés szabályait, feltételrendszerét. A Vásárló és a Planár Kft lehetőségeit, jogait és kötelezettségeit és a Planár kft webshop üzemeltető felelősségét. 

A vásárló olyan jogi személy, amely jelen ÁSZFben foglaltaknak megfeleljen a Planár Kft-hez bármely módon (telefon, fax, email a www.planarkft.hu webshop segítségével, postai úton) árurendelést ad le. A Planár Kft lakossági kiszolgálást nem végez, lakossági természetes személyektől rendelést nem fogad. A Planarkft webshop használatakor nem jön létre jogviszony a Vevők és az Planár kft között.Regisztráció:


  A Vásárló a regisztrációs kérelem elküldésével, illetve az első rendelés leadásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja az ÁSZF feltételeit.

 

  Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása szükséges feltétele a megrendelés teljesítésének és az áruk kiszállításának, a megrendelt mennyiségben és a kért helyszínre.

  A Vásárló regisztrációjához a következő adatok megadás szükséges:REGISZTRÁCIÓ

Töltse ki az alábbi űrlapot a regisztrációhoz. Minden adat megadása kötelező.

Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszó ismét:

Név:

Irányítószám:

Település:

Utca, házszám:

Telefon:

E-mail:

E-mail ismét:

Számlázási adatok:

Cégnév:

Cég cím:

Adószám:

Cégjegyzékszám:


A Vásárló a fenti adatok bármely változása esetén köteles azokról a Plánár Kft.-ét haladéktalanul tájékoztatni.(e-mail-ben, telefonon, faxon)


A regisztrációt Planár Kft haladéktalanul elvégzi, a fenti feltételek vásárló általi teljesítését követien.


A megrendelés:


 1. A megrendelés a Vásárló egyoldalú jogi cselekedete, amely során a planarkft webshopjában feltüntetett áruk kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti árért, vagy a korábbi megállapodás eredményeként létrejött árért,a megrendelésben megadott szállítási címre, címekre, pontosan meghatározott mennyiségben

 2. A megrendelés telefon, fax , e-mail vagy a www.planarkft.hu internetes oldal segítségével adható fel, vagy egyéb egyeztetett módon.

 3. A planarkft webshopban leadott megrendeléséről a vásárló automatikus megrendelés visszaigazolást kap a képernyőn és e-mail-ben, amely azt jelenti, hogy a Planár kft a megrendelést átvette, megkapta. Az adásvételit vagy szállítási szerződés a Vásárló és a Planár Kft között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését a Planár Kft a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, vagy a Megrendelő nem tudja igazolni hitelt érdemlő módon, hogy a Megrendelő nem lakossági természetes, hanem jogi személy.

 4. A Planár Kft -nek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül hogy a vásárlóhoz ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne.

 5. A Vásárló a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja a planarkft webshopban kínált áru aktuális érvényes árait, és egyúttal beleegyezik a jelen ÁSZFbe.

 6. A Planár Kft-nek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a Vásárlónak nincs kiegyenlítve minden, a Planár Kfté -vel szemben fennálló, a megrendelés napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Vásárló a megrendelés teljesítésével túllépné a Planár Kft által meghatározott hitelkeretét.,


A megrendelés teljesítése:


 1. A megrendelés teljesítése alatt a megrendelt áru Vásárló részére történő fizikai kiszállítása vagy átadása értendő. Az áru teljesítése, átadása a Vásárló igénye alapján történik, de legfeljebb 3 munkanapon belül. Ettél eltérő teljesítés lehetséges, azonban ebben az esetben Planár Kft-é tájékoztatja vásárlót a várható teljesítésről.

 2. Amennyiben a Vásárló az 1. regisztrációnál nem ad meg más szállítási címet, a teljesítés helyszíne alatt a Vásárló székhelye értendő. Abban az esetben, ha a Vásárló egyszeri alkalommal az árut a megszokottól eltérő helyszínre kívánja kiszállíttatni, a Planár Kft -ét az alábbi letehetőségek közül (e-mailben ,Faxon, telefonon ) és írásban is köteles figyelmeztetni a megrendelés leadásakor.

 3. A Planár Kft az árura vonatkozó teljesítési kötelezettségét rendben teljesíti a megrendelt áru Vásárlónak történő átadása pillanatában. A részteljesítés megengedett, és a vásárlónak nem áll jogában annak elutasítása. Amennyiben a Planár Kft csak részben teljesít az 1. szállítási alkalommal, az elmaradt tételeket nyilvántartásba veszi és a Vásárló részére az 1.lehetséges alkalommal kiszállítja (amikor a hiányzóáruféleségek legkorábban megérkeznek a kiszállítást bonyolító raktárába).

 4. A vásárló vagy annak jogosult képviselője az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az árut átvevő jogosult személy nevét nyomtatott betűvel feltünteti a szállítólevélen, majd a Planár Kft-nek visszaküldendő szállítólevelet aláírja. A vásárló felel azért, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át.

 5. A vásárló köteles a szállítmány átvételét követően azonnal mennyiségi és minőségi ellenőrzést végrehajtani. Amennyiben a vásárló megállapítja, hogy a kiszállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, ezt a tényt fel kell tüntetni a szállítólevélen, amelyben a vásárló aláírásával igazolja az áru átvételét.

 6. A szállítólevél az áruszállítmány részét képezi. A Planár Kft, mint szállító, adatain kívül a Vásárlói megjelölését és azonosító adatait is tartalmazza, valamint a kiszállított áru adatait is (megrendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek).

Termékár és a teljesített megrendelések kifizetése 1. A termékek ára a Planár kft aktuális árlistájában, a mindenkori webshopban, a listaárakban van feltüntetve. A Planár Kft fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa. A rendelés elkészítésének idejétől függetlenül, mindig a megrendelés kézhezvételének idején érvényes ár a meghatározó. Az árváltozásról a Planár Kft új, aktuális árlista kiadásával tájékoztat vagy a webshopban a rendszer erre mindig figyelmeztet a rendelés elküldése előtt. Az aktuális árakról a 82/526-136 telefonszámon, a e-mail címen , illetve Planár Kft Kaposvár Jutai út 41 -ház számú kirendeltségen lehet érdeklődni. Az új, aktuális árlista érvényesítésének napjával az új árlistában feltüntetett árak érvényesek.

 2. A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a vásárlóra, amíg a Vásárló a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFAt is) valamint a kiszállítási díjat, (ha van) hiánytalanul meg nem fizette. Tehát addig is Planár Kft tulajdonát képezi,

 3. Az A számla kifizetésének határideje a Planár Kft által meghatározott nap, mely az áru átvételéből adódó kötelezettségek megtérítésének legvégső napja. Egyúttal az a nap, amikor a kiszámlázott összeget az ÁFA val együtt jóvá kell írni a Planár Kft bankszámlájára. A fizetési teljesítés történhet készpénzben is az áru átadásának pillanatában. A fizetés módja az 1. rendelés leadásakor megállapodás tárgyát képezi, amihez aztán visszavonásig kötik magukat a felek

 4. .Amennyiben a Vásárló késik a kiszállított áruért kiállított számla fizetésével, a Planár Kft-nek jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a mindenkori jegybanki alapkamat mértékében. Amennyiben a vásárló a számla fizetési határidején túl több mint 30 napot késik annak kiegyenlítésével, a Planár Kft-nek jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az adásvételi szerződéstől való visszalépést írásban kell megvalósítani és a Vásárló általi kézhezvétel pillanatától számítva hatályos. A szerződéstől való visszalépés a Vásárló címére fax vagy elektronikus posta segítségével történő elküldés pillanatában tekintheti kézbesítettnek. A Vásárló ebben az esetben köteles azonnal visszaadni a Planár Kft-nek a megszerzett és ki nem fizetett árut, eredeti állapotában, bontatlan csomagolásban és mennyiségben, saját költségére és veszélyére. Az áru visszaadásának időpontjáról és formájáról külön szükséges egyeztetni. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem lehetséges, a Planár Kft fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse.

 5. Az árak minden esetben nettó árak, a mindenkori áfát nem tartalmazzák!


Szállítás és annak díja :


Planár Kft a megadott feltételekkel történt megrendelés esetén, az árut ingyenesen kiszállítja Somogy megye teljes területén, amennyiben a megrendelt áru értéke meghaladja a nettó 10.000, Ft+ ÁFA összeget. Ebben az esetben áru megadott címre való kiszállításával kapcsolatos költségeket teljes mértékben a Planár Kft állja. Abban az esetben, ha a megrendelt áru értéke nem haladja meg a nettó 10.000, Ft+ ÁFA értéket, a vásárló részére átalánydíjas szállítási költség kerül kiszámlázásra, melynek mértéke 500, Ft+ ÁFA.


SOMOGY MEGYÉN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK!

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: 30/378-1870

E-MAIL:planarkft@gmail.com és planarzsolt@gmail.com


Áru visszaadása:


 1. A Vásárlónak joga van az áru átvételét követő 14 napon belül visszaadni megrendelt árut a Planár Kft társaságnak, azzal a feltétellel, hogy az árut eredeti állapotában, sérülésmentesen, eredeti csomagolásban adja vissza. Kiemelten fontos, hogy a nyomtatók tartozékait (toner, festékpatron, festékszalag és egyéb számítástechnikai kellék) kizárólag eredeti, kicsomagolatlan állapotban lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésével a Planár Kft az árut visszaveszi és a vásárló részére jóváírást állít ki.

A Vásárló nem jogosult visszaszállítani a külön kérésére leszállított terméket, különösen, ha az nem az aktuális katalógusban/webshopban szerepel,vagy arról korábban nem esett szó a megállapodásban, irodabútort, székeket, amelyek összeszerelése már megkezdődött vagy befejeződött. A visszaszállítandó árut átadást igazoló bizonylat kiállításával lehet visszaadni. A bizonylat nélkül a Planár Kft nem veheti át az árut.


Garancia, jótállás, szavatosság:

 

 1. A Planár kft által árusított valamennyi termékre, kivéve a romlandó termékeket, élelmiszereket és italokat, 12 hónap jótállási időt vállalunk, amennyiben az nincs másként meghatározva az általános törvényelírások által. Egyes árufajtákra meghosszabbított jótállási időt nyújtunk, amely mindig láthatóan fel van tüntetve a Planár Kft mindenkori katalógusban

 2. .A megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség a Planár Kft-ét terheli. A jótállás és szavatosság arra terjedik, hogy a megrendelt és a PBS által leszállított termékek hibáktól mentesek, újak. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezi jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesítheti, ha a Vásárló fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.


Reklamáció kezelése :


 1. A Vásárló egyoldalú keresete a Szállító felé, amely a kiszállított áru (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó felelősség jogérvényesítésére irányul. A reklamációt írásban, vagy a Planár Kft címzett bejelentéssel kell megvalósítani.

 2. A kiszállított áru nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó reklamációt az áru kézbesítését követi 2 munkanapon belül kell megvalósítani. A reklamációnak tartalmaznia kell a megrendelés vagy az ügyfél nevét és számát, a termék cikkszámát, a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontos leírását.

 3. A mennyiségi eltérésekre vonatkozó reklamáció elfogadását követen a hiányzó árut a lehet leggyorsabban, az1. adandó alkalommal ki kell szállítani.

 4. A megállapított minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően, a hibás árut az 1. lehetséges alkalommal minőségileg megfelelő árura kell cserélni.

 5. Az olyan hibákra vonatkozó reklamációt, amelyek a kiszállított áru használata során derülnek csak ki, írásban vagy a Planár Kft -nél 82/ 526-136 telefonszámom és írásban utána jelezni kell bejelenteni

 6. . Abban az esetben, ha a termék javíttatása szükséges az ügyfél köteles azt kivárni és átvenni a megjavított terméket.


A felelősségvállalás mellőzése:


A Planár Kft nem tud felelősséget vállalni a Planár Kft mindenkori katalógusának nyomdai hibáiért és a weboldala, webshopja üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok okozta károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.


További feltételek:


Ezen ÁSZFben nem szabályozott kérdésekben az 1959.évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelezi jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződés szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadó


Záró rendelkezések:

A Planár Kft és a Vásárlói között fennálló jogviszonyokra a Magyarország területén érvényes jogrend vonatkozik. A szerzendő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁSZFből adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban peren kívüli megegyezés útján rendezik. Ezen Általános Szerveződéses Feltételek 2013. július 01 én lesznek érvényesek és lépnek hatályba.